Barselsberegner

Med vores barselsberegner kan I få overblik over, hvor mange ugers barsel du og din partner har ret til, hvor mange uger der gives fuld løn, og hvordan orloven må/kan planlægges. Barselsberegneren tager udgangspunkt i din og din partners overenskomst, samt at I er samboende, da de er afgørende for, hvor mange ugers barsel I har ret til. Antallet af børn har også betydning for jeres orlov, da der gælder særlige regler ved fødsel af trillinger eller flere.

Hvem er barnets forældre?

Mor og far
Mor og medmor
Far og far
Mor
Far
Adoption

Fødsels- eller terminsdato

Far og Far

Far

Hvis du er enlig far afhænger dine barselsvilkår af din konkrete situation. Er du skilt fra barnets mor, skal du benytte barselsberegneren for mor og far, da dine rettigheder er tilsvarende andre fædres. Der gælder forskellige regler alt efter om du er enlig forsørger fordi mor er død eller ude af stand til at passe barnet på grund af sygdom, eller fordi mor ikke er berettiget til dagpenge.

Kontakt Ergoterapeutforeningen for rådgivning om dine barselsrettigheder som enlig far.

Adoption